KLIENCI INDYWIDUALNI

Firma OZON świadczy usługi dla ponad 200 mieszkańców indywidualnych gminy Białołęka. Działamy rzetelnie i terminowo,w/g ustalonego harmonogramu. Istnieje możliwość dodatkowego wywozu odpadów na zgłoszenie telefoniczne. Zbierane odpady poddawane są segregacji i recyklingowi z myślą o ochronie środowiska. Proponujemy Państwu podjęcie stałej współpracy w zakresie wywozu nieczystości stałych i segregowanych.
Dysponujemy pojemnikami o pojemnościach: 240l,700l,1100l,oraz kontenerami
o pojemności KP5 i KP7.
Usługi świadczone przez naszą firmę są prowadzone zgodnie z ustawami w zakresie ochrony środowiska tzn.z ustawą z dn. 27 kwietnia 2001r o odpadach/Dz.U.Nr.62.poz.628/.
Ceny naszych usług uzależnione są od lokalizacji/koszty transportu/ oraz rodzaju pojemników.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

 
O Firmie
Usługi
Kontakt
SOFTDESIGN