O FIRMIE

Firma „OZON” Elżbieta Zielińska, Jacek Ostrowski Spółka Jawna istnieje od 1991 roku i została zarejestrowana pod numerem KRS 0000007792.
Głównym zakresem działalności spółki jest wywóz nieczystości stałych i gabarytowych z terenów spółdzielni mieszkaniowych, administracji komunalnych oraz posesji prywatnych. Sezonowo oferujemy naszym Klientom wywóz liścii odpadów zielonych. Świadczymy również szeroko rozumiane usługi ogrodnicze: zakładanie i koszenie trawników, sadzenie i pielęgnacja drzew, krzewów i żywopłotów.
Ponadto działalność naszej firmy obejmuje usługi porządkowe:
sprzątanie piwnic i strychów, oczyszczanie ręczne i mechaniczne placów i chodników.
Zimą oferujemy odśnieżanie ciągów pieszych oraz zimowe utrzymanie ulic przy pomocy specjalistycznych pługów i piaskarek.

 
 
O Firmie
Usługi
Kontakt
SOFTDESIGN