USŁUGI

1. Wywóz nieczystości stałych
- odbieramy odpady komunalne stałe zarówno jak i segregowane
- współpracujemy z sortownią odpadów. kompostownią, punktami odbioru surowców wtórnych oraz składowiskami odpadów komunalnych

2. Wywóz kontenerami KP7 i KP5
- kontenery podstawiane są na każdorazowe zleceni, na potrzeby odbioru odpadów komunalnych zmieszanych, z uwzględnieniem oddzielnego gromadzenia gruzu - KP5, innych odpadów budowlanych, nie zawierających gruzu - KP5 oraz zmieszanych odpadów komunalnych nie zawierających elementów niebezpiecznych - KP7
- istnieje możliwość obsługi systemem kontenerowym zgodnie z Państwa zapotrzebowaniem, w cyklu ciągłym

Kontener

3. Wywóz śmieci segregowanych
- segregacja odpadów u źródła prowadzona jest w oparciu o system workowy - dla klientów indywidualnych, bądź z użyciem pojemników 700 l, 1100 l - w strukturach mieszkalnictwa wielorodzinnego
- frakcje odpadów dla których prowadzona jest segregacja: papier i tektura, folia i plastiki, odpady szklane

2401100

4. Zakładanie zieleni
- usługi związane z zakładaniem trawników, rabat kwiatowych, pielęgnację zieleni ustalamy indywidualnie, w zależności od zapotrzebowania. Po przeprowadzeniu wizji lokalnej przedstawiamy ofertę cenową

5. Chirurgia drzewa
- dysponujemy podnośnikiem koszowym o zasięgu 20 m oraz wykwalifikowanymi pracownikami, posiadającymi uprawnienia do pracy na wysokościach oraz szkolenia w zakresie chirurgii drzewa
- wykonujemy prace związane z usuwaniem wiatrołomów, przycinaniem konarów drzew, mechanicznym frezowaniem karp, wycinką drzew


 
O Firmie
Usługi
Kontakt
SOFTDESIGN